Hiển thị kết quả duy nhất

700,000 
1,000,000 
800,000 
1,400,000 
1,500,000 
1,600,000 
2,000,000 
2,200,000 
2,100,000