Dell XPS

Dell XPS là gì? Phân khúc này dành cho ai?

Viết tắt của XPS là✅ (Xtreme Performance System) có từ năm 1990 khi Dell tập trung vào kinh doanh vào nhóm doanh nghiệp✅ hơn người tiêu dùng cá nhân.

Ban đầu, Dell XPS chỉ tập trung vào hiệu năng xử lý để phục vụ cho nhóm người dùng doanh nghiệp. Theo dòng lịch sử Dell XPS phát triển thành phân khúc laptop thời trang cao cấp, vừa có khả năng phục vụ cho khách hàng doanh nghiệp, vừa phục vụ nhu cầu giải trí cao cấp của người dùng cá nhân.

Các dòng Dell XPS thành công và được người dùng ưa chuộng nhiều năm qua :

Dell XPS 13 9350Dell XPS 13 9370Dell XPS 15 9530Dell XPS 15 9575
Dell XPS 13 9360Dell XPS 13 9380Dell XPS 15 9550Dell XPS 15 9570
Dell XPS 13 9365Dell XPS 13 7390Dell XPS 15 9560Dell XPS 15 7590

Hiển thị tất cả 16 kết quả