HP Zbook 15U

Giống như ZBook 17 và EliteBooks trước đó, chúng tôi đã rất ấn tượng bởi các máy trạm di động của HP và chúng tôi không mong đợi gì từ ZBook 15. Nhà sản xuất cung cấp một cú đấm knockout khác về ZBook 17 nhỏ hơn mà không có bất kỳ một sự thỏa hiệp về chất lượng hoặc các tính năng .

HP ZBook 15u

30,500,000 
Mua