HP Zbook 15 G2

HP Zbook 15 G2

HP hiện đang rất thận trọng trong việc hiển thị, bởi vì màn hình 4K Dream Color rất thú vị chưa có. Điều này có nghĩa là bạn phải sống với một trong ba màn hình sau: màn hình HD + TN (matte HD), màn hình FHD-IPS mờ (1920×1080) và màn hình cảm ứng FHD-IPS bóng bẩy (1920×1080).

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.