Dell Latitude E6430, Core i5 ,Core i7, Được trang bị màn hình 14 ” và card rời NVS 5200M, Latitude E6430 hoàn hảo về tính di động