Macbook mới là một ý tưởng tồi?- Laptop Cũ - Laptop cu gia re