IBM và Lenovo sắp hoàn thương vụ 2.1 tỷ USD - Laptopcu.com