Các laptop Nvidia GeForce GTX 1050 & 1050 Ti

Các sản phẩm laptop có trang bị Nvidia GeForce GTX 1050 & 1050 Ti sau :

  • Dell Alienware 13 R3 2017
  • Dell Inspiron 7577
  • Asus GL555VD
  • Dell Inspiron N7568

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Được đóng lại.