Laptop IBM Lenovo ThinkPad Twist S230U tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh