laptop IBM LENOVO THINKPAD T530 ở tại Hà Nội, TP HCM