Laptop IBM Thinkpad dòng W

Showing all 5 results

Các Laptop ThinkPad dòng W Series máy tính xách tay từ Lenovo được mô tả bởi các nhà sản xuất là “máy trạm di động”. Các W Series thường bao gồm bộ vi xử lý cao cấp và card đồ họa rời. Chủ yếu là sản phẩm nhắm vào các nhà thiết kế, các máy tính xách tay IBM W Series cung cấp ISV-xác nhận từ nhiều nhà cung cấp như Adobe, Maya, Solidworks, và như vậy. Các tính năng khác trên máy tính xách tay là ổ đĩa cứng thông thường trong cấu hình RAID đĩa, tùy chọn cho ổ đĩa trạng thái rắn, và màn hình HD. Năm 2016 Lenovo đổi tên dòng W thành dòng P với tên gọi như ThinkPad P50, P70 …