Laptop IBM Thinkpad dòng E

Showing all 2 results

ThinkPad E Series là một máy tính xách tay máy tính loạt giới thiệu vào năm 2010 do Lenovo. Nó thị trường cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lenovo đã thiết kế máy tính xách tay để “phản ánh một sự xuất hiện tiến bộ và nổi bật sạch mới trong khi vẫn giữ độ bền và độ tin cậy IBM ThinkPad