Cấu hình máy cho chỉnh sửa Video Full HD

Mỗi công việc thì cần có một chiếc laptop dành riêng nhưng vẫn có một số người vẫn nghĩ chỉ cần mua một chiếc laptop là có thể làm hết mọi công việc như đồ họa, chỉnh sửa Video full hd nhưng điều đó thật lả sai lầm hết sức. Vậy thì cấu hình…